Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh bao gồm các thông tin về vị trí tiếp giáp, quy hoạch cũng như địa hình thuộc khu vực này. Tân Đại Thành đã tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 một cách chi tiết.

1. Vị trí của tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có vị trí địa lý:

  • Phía Bắc giáp với tỉnh Phú Yên
  • Phía Tây giáp với tỉnh Đắk Lắk
  • Phía Nam giáp với tỉnh Ninh Thuận
  • Phía Tây Nam giáp với tỉnh Lâm Đồng
  • Phía Đông giáp với Biển Đông.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện với 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 35 phường, 6 thị trấn cùng 98 xã.

Huyện Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Vĩnh

2. Phạm vi của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Huyện Khánh Vĩnh là huyện bán sơn địa nằm ở cực Tây tỉnh Khánh Hòa. Vị trí địa lý của huyện theo bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh là:

  • Phía Bắc giáp với Tx. Ninh Hòa và huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk
  • Phía Tây giáp với huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng
  • Phía Nam giáp với huyện Khánh Sơn và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
  • Phía Đông giáp với huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm.

Huyện Khánh Vĩnh có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khánh Vĩnh (huyện lỵ) và 13 xã: Cầu Bà, Giang Ly, Liên Sang, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Sơn Thái, Sông Cầu.

3. Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

3.1 Quy hoạch sử dụng đất, đô thị của huyện Khánh Vĩnh

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Xây dựng 2 CCN tại xã Khánh Bình và Khánh Thượng, mỗi điểm có DT khoảng 10 ha. Trong đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến lâm sản, nông sản, sản xuất sản phẩm kim loại (nông cụ, cửa sắt, đồ nhôm) và sửa chữa ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp… là chủ yếu.

Trong giai đoạn từ nay đến 2030 huyện Khánh Vĩnh không thay đổi ranh giới hành chính, không sát nhập hay chia tách đơn vị hành chính cấp xã, ổn định như hiện nay. Phát triển Khánh Vĩnh theo hướng thành đô thị loại IV, đô thị mang tính trung tâm hành chính – văn hóa của huyện.

3.2 Quy hoạch phát triển giao thông huyện Khánh Vĩnh

Các tuyến Quốc lộ 27C và Tình lộ 8 là tuyến giao thông chính của huyện. Đây cũng là các tuyến kết nối huyện với các địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Tuy nhiên, hệ thống giao thông tại Khánh Vĩnh chưa phát triển, còn nhiều hạn chế. Sau năm 2025 sẽ xem xét nâng cấp các trung tâm cụm xã Liên Sang, Khánh Bình và Khánh Phú thành thị trấn.

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

TẢI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2030 TẠI ĐÂY

Xem các sản phẩm đất đầu tư Huyện. Khánh Vĩnh

Rate this post