Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô Thị Hành Chính Diên Khánh

Sáng ngày 15/9/2021 UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức cuộc họp thông qua một số nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Xây dựng mới Trung tâm xã Bình Lộc. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo UBND xã Bình Lộc và Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa (đơn vị tư vấn).

Tại cuộc họp, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa đã trình bày tóm tắt các chỉ tiêu quy hoạch, xin ý kiến quy hoạch vị trí trụ sở hành chính, khu nhà ở liên kế, nhà ở sân vườn… Đại diện các phòng, ban, lãnh đạo UBND xã Bình Lộc đã tiến hành rà soát và đánh giá tổng hợp những điểm cần điều chỉnh, bổ sung.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số khu vực chưa phù hợp như: bổ sung vị trí quy hoạch trường tiểu học, xác định lại lộ giới các tuyến đường cho thống nhất, kiểm tra hành lang bảo vệ mương, vị trí khu tái định cư… Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Cường còn yêu cầu phòng Quản lý Đô thị phối hợp đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi trình phê duyệt.

Rate this post