Quy hoạch chi tiết Khu đô thị – Công viên – Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh 

Hé lộ định hướng điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị - Công viên – Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, căn cứ Văn bản số 4991/UBND-XDNĐ ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất giao UBND thành phố Nha Trang tổ chức lập điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ diện tích đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị-Công viên-Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang đã giao cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Đến nay, hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị-Công viên-Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành.

Để có cơ sở trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, UBND thành phố Nha Trang lập kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ quy hoạch đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị-Công viên-Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa.

Theo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị-Công viên-Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa có diện tích khoảng 705,12 ha.

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là khu đồng trũng phía Nam đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái; thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Thái và Phước Đồng (một phần). Khu vực nêu trên kết nối với trung tâm thành phố về phía Đông bằng trục đường Phong Châu và đường Nguyễn Tất Thành.

Ranh giới được xác định đảm bảo khớp nối với ranh giới đồ án quy hoạch phân khu các khu vực lân cận đang triển khai.

Cụ thể, phía Bắc giáp đường Phong Châu và Khu đô thị Mỹ Gia; phía Đông giáp sông Tắc và các Khu đô thị phía Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang; phía Tây giáp giáp sông Tắc và khu dân cư xã Phước Đồng; phía Nam giáp sông Tắc, khu dân cư Hòn Rớ xã Phước Đồng.

Tính chất khu vực lập quy hoạch xác định đây là khu đô thị hiện đại, sầm uất, có bản sắc và công viên quảng trường công cộng ven mặt nước, công viên chuyên đề gắn với hệ thống mặt nước được mở rộng, công viên quảng trường công cộng ven mặt nước.

Hé lộ định hướng điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị - Công viên – Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa

Định hướng chính trong đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu

Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch cũng đã cho biết hàng loạt định hướng chính trong đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu như, định hướng phát triển của khu vực lập quy hoạch theo quy hoạch chung; những vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch điều chỉnh; yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Đơn cử, những định hướng phát triển của khu vực lập quy hoạch theo quy hoạch chung, gồm có tổ chức trung tâm đô thị hiện đại, sầm uất, có bản sắc và công viên quảng trường công cộng ven mặt nước, công viên chuyên đề gắn với hệ thống mặt nước được mở rộng, công viên quảng trường công cộng ven mặt nước.

Quy hoạch bố trí khoảng 10 ha đất dự trữ xây dựng cơ quan hành chính và 4 ha đất công trình công cộng cấp đô thị, để đáp ứng việc di dời một số cơ quan hành chính từ trong khu trung tâm hiện hữu, khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, không xây dựng đường xe cơ giới đi sát phía Tây sông Quán Trường qua khu vực này, thay vào đó là tổ chức công viên sinh thái ngập mặn và quảng trường công cộng ven mặt nước.

Khôi phục lại hệ sinh thái ngập mặn. Tổ chức công viên chuyên đề gắn với cảnh quan sinh thái ngập mặn. Công viên chuyên đề để tạo điều kiện xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư, nhưng cần được tổ chức dạng công viên mở hoặc ít nhất 30% không gian cảnh quan của công viên là không gian mở công cộng, mọi người dân và du khách đều được tự do tiếp cận và chỉ phải trả phí khi sử dụng các dụng vụ trong công viên. Như vậy, vừa đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn thực hiện, vừa thực hiện vai trò là công viên cộng cộng có đi kèm dịch vụ.

Đối với những tuyến nước chính của sông Tắc, sông Quán Trường, sông Đồng Bò cần được giữ và nạo nét, mở rộng. Phá bỏ các bờ đìa tôm để tạo ra những mặt nước rộng lớn.

Định hướng phát triển của khu vực lập quy hoạch theo quy hoạch chung cũng xác định việc tổ chức các dải không gian quảng trường công cộng ven mặt nước,…

Rate this post