Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh (khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh)

THÔNG TIN TÓM TẮT

Về việc góp ý đối với nhiệm vụ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh (khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh)

I. MỤC TIÊU – Ý NGHĨA

 “Phiếu góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

II. NỘI DUNG chính của QUY HOẠCH PHÂN KHU

1. Tên đồ án quy hoạch

“Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối

Nha Trang – Diên Khánh

(khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh)

2. Sự cần thiết lập quy hoạch

Huyện Diên Khánh là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa, giáp phía Tây thành phố Nha Trang, là khu vực đang tương tác tích cực với thành phố Nha Trang trong các hoạt động dịch vụ du lịch, làm phong phú và đa dạng các sản phẩm du lịch của thành phố Nha Trang, cũng như của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, trên địa bàn huyện cũng đã và đang triển khai xây dựng nhiều dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ…, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi kinh tế của huyện, góp phần nâng tổng giá trị gia tăng trong toàn tỉnh cũng như nguồn thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh lên mức cao, trong cả nước.

Khu vực dự kiến lập đồ án điều chỉnh (thuộc một phần xã Diên An, Diên Toàn và Diên Thạnh) nằm ở phía Đông Nam huyện Diên Khánh, gắn với QL1A, Đường Võ Nguyên Giáp. Từ khu vực lập quy hoạch dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Đông sẽ đi thành Phố Nha Trang, về hướng Tây sẽ kết nối với đường đi Đà Lạt. Đồ án quy hoạch chi tiết Trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 13/4/2010. Đồ án đã là cơ sở để quản lý đâu tư xây dựng và phát triển đô thị trong những năm qua, trong đó, có một số dự án đầu tư đã được triển khai. Tại khu vực này cũng đã có những khu vực dân cư xây dựng hiện hữu, cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, tạo tiền đề cho việc nâng cấp, phát triển đô thị.

Trục đường Võ Nguyên Giáp là trục đô thị chính chủ đạo theo hướng Đông Tây của đô thị Diên Khánh, kết nối thuận lợi với các khu vực quan trọng của thành phố Nha Trang và đô thị Diên Khánh, như: trung tâm hành chính, các khu dân cư trung tâm hiện hữu, các khu du lịch và các trung tâm thương mại dịch vụ…

Ngày 16/7/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 2152/SXD-KTQH về việc Điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Diên Khánh. Để đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đồng bộ với công tác lập các đồ án điều chỉnh liên quan do UBND huyện Diên Khánh đang triển khai (theo các chủ trương và chỉ đạo của UBND tỉnh) và phù hợp với thẩm quyền quy định; kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Diên Khánh khẩn trương triển khai lập “đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh” Đối với khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh (bao gồm khu vực cần điều chỉnh quy hoạch liên quan tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng).

Ngày 21/7/2021 UBND tỉnh Khánh Hòa ra văn bản số 6751/UBND-XDNĐ về việc Điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Diên Khánh. UBND tỉnh đồng ý với báo cáo kiến nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 2152/SXD-KTQH ngày 16/7/2021 về việc giao UBND huyện Diên Khánh khẩn trương triển khai lập “đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường nối Nha Trang – Diên Khánh” Đối với khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh (bao gồm khu vực cần điều chỉnh quy hoạch liên quan tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng).

Để các định hướng và giải pháp quy hoạch phù hợp hơn với các nhu cầu và bối cảnh phát triển mới, phát huy được các giá trị và tiềm năng của khu vực, đóng góp vào mục tiêu phát triển huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, việc lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Võ Nguyên Giáp (đường nối Nha Trang – Diên Khánh), thuộc phạm vi địa giới hành chính của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa” là rất cần thiết, để đảm bảo cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển đô thị

3. Mục tiêu và yêu cầu phát triển

Đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, đồng thời, cụ thể hóa và khớp nối với nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Diên khánh – tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Khai thác các lợi thế về vị trí địa lý và mối liên kết với các khu vực lân cận, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng phân bố dân cư và không gian xây dựng, để đề xuất các giải pháp quy hoạch nhằm hình thành nên một không gian đô thị có chất lượng sống tốt và có năng lực phát triển kinh tế, tạo dựng một khu đô thị cửa ngõ, kết nối với thành phố Nha Trang về phía Đông, theo trục đường Võ Nguyên Giáp, thúc đẩy sự phát triển của khu vực Tây Nha Trang cũng như của khu vực phía Đông Nam huyện Diên Khánh hiện nay, tham gia tích cực vào quá trình phát triển chung của toàn tỉnh.

Là cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển đô thị.

4. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

Khu đất lập Quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 237ha, thuộc địa giới hành chính của xã Diên Thạnh, xã Diên Toàn và xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

 • Phía Bắc: giáp khu dân cư phía Bắc xã Diên Toàn, thôn Võ Kiện – xã Diên An (H. Diên Khánh) và xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang);
 • Phía Nam: giáp thôn Phước Trạch – xã Diên Toàn (H. Diên Khánh);
 • Phía Đông: giáp xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang);
 • Phía Tây, Tây Nam: giáp khu đất nông nghiệp và khu dân cư dọc QL1A thuộc xã Diên Thạnh (H. Diên Khánh).

5. Nội dung nghiên cứu:

 1. Phân tích, đánh giá chi tiết hiện trạng các điều kiện tự nhiên; hiện trạng đất xây dựng và các công trình kiến trúc; hiện trạng dân cư, xã hội; hiện trạng môi trường cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa trong khu vực và các mối quan hệ với các khu vực lân cận.
 2. Phân tích về khả năng khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị có liên quan đến khu vực lập quy hoạch.
 3. Nghiên cứu, kết nối đồng bộ, tích hợp và hoàn thiện về hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh quan với các khu vực lân cận và các khu vực đã được lập quy hoạch chi tiết, các dự án có liên quan.
 4. Rà soát nội dung các quy hoạch và dự án trong phạm vi lập quy hoạch, tối đa khả năng kế thừa, hạn chế những xáo trộn không thật cần thiết, nhưng đồng thời phải đảm bảo đáp ững các nhu cầu điều chỉnh, phát huy các tiềm năng phát triển trong bối cảnh và nưhxng mối quan hệ liên vùng, liên khu vực mới.
 5. Xác định cụ thể các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế, đảm bảo phù hợp với các điều kiện hiện trạng, tính chất và chức năng của khu vực thiết kế.
 6. Đề xuất các giải pháp chi tiết về tổ chức không gian đô thị, lấy tính chất khu đô thị đa chức năng, làm tính chất chính, bao gồm các hu vực phát triển mới và các khu hiện trạng cải tạo. Các giải pháp tổ chức không gian dịch vụ cần khai thác các không gian kiến trúc cảnh quan, cây xanh, tại các tuyến phố, tạo dựng những điểm dừng chân, nhiều không gian giao lưu công cộng và cảnh quan tổng thể là không gian đô thị thân thiện và có bản sắc. Đề xuất các công trình cần đầu tư xây dựng mới, các công trình cần chỉnh trang, cải tạo, các công trình cần chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đảm bảo tổ chức không gian đô thị khang trang, hiện đại, thân thiện, tiện nghi.
 7. Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất, bao gồm các chức năng phù hợp với tính chất khu vực lập quy hoạch, phù hợp với mục tiêu lập quy hoạch và các khu chức năng chính đã được xác định ở trên; dự báo quy mô dân số, xác định chức năng (hoặc các ngưỡng kiểm soát) cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao công trình. Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu về sử dụng đất hỗn hợp, đảm bảo đáp ứng linh hoạt và năng động cho nhu cầu phát triển của đô thị, bao gồm: các loại chức năng được phép xây dựng trong mỗi khu đất, đề xuất các ngưỡng khống chế (nếu cần thiết) về mật độ xây dựng, tầng cao công trình và hệ số sử dụng đất phù hợp với cấu trúc không gian quy hoạch và các chiến lược phát triển chung của tòan đô thị.
 8. Nghiên cứu tổ chức mạng lưới quảng trường, vườn hoa, tuyến không gian đi bộ, đi xe đạp, sân thể thao cộng đồng, tạo dựng không gian xanh mở đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân đô thị.
 9. Thiết kế đô thị:
 • Xác định và quy hoạch chi tiết không gian các công trình điểm nhấn trong không gian khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau;
 • Nghiên cứu đề xuất thiết kế đô thị cụ thể cho trục đường chính đô thị;
 • Quy định về chiều cao, khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và các ngã phố;
 • Quy định định các nguyên tắc về: hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường.
 • Xây dựng quy định quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị theo nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để quản lý kiến trúc cảnh quan từng công trình, từng ô phố, từng tuyến phố và từng khu vực.

 1. Đề xuất các giải pháp quy hoạch chi tiết hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:
 • San nền: Xác định cốt xây dựng và khối lượng đào đắp đối với từng lô đất.
 • Mạng lưới đường giao thông: Các giải pháp quy hoạch giao thông có liên quan đến khu vực thiết kế; Giao thông khu vực (đến đường nội bộ); Mặt cắt, chỉ giới đường đỏ; Giao thông tĩnh (bến, bãi đỗ xe…)
 • Hệ thống cấp nước: dự báo nhu cầu và nguồn cấp nước; Vị trí, quy mô các công trình đầu mối cấp nước và mạng lưới đường ống cấp nước.
 • Hệ thống cấp điện: dự báo nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; Vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; Mạng lưới đường dây trung/hạ thế; Mạng lưới chiếu sáng đô thị.
 • Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường: quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa và nước thải đến đường nội bộ; Quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn; Xác định vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải và rác thải…, đảm bảo xử lý tốt nước thải và rác thải.
 • -Xác định nhu cầu và quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc đến đường nội bộ.
 • Xác định khối lượng đầu tư, khái toán kinh phí đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh, công viên theo các giải pháp quy hoạch đã đề xuất.
 1. Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.
 2. Đánh giá môi trường chiến lược:
 • Nhận dạng và dự báo các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường do phương án quy hoạch và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra.
 • Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch. Xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động và quản lý, giám sát môi trường.
 • Kết luận, kiến nghị về môi trường để đảm bảo phát triển bền vững.

Xem thêm các sản phẩm nhà đất ở Diên Khánh !

Hotline: 0905 277 868097 1234 769