Nha Trang họp báo về việc quy hoạch sử dụng đất 2022 – 2030

Ngày 14/03/2022, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Bảo Thọ – Phó chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND 27 xã phường trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, quá trình lấy ý kiến góp ý của nhân dân đã được UBND 27 xã phường thực hiện theo đúng trình tự quy định, đảm bảo công khai – minh bạch – đúng pháp luật. Hầu hết các ý kiến kiến nghị đều xoay quanh việc điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn như: cần mở rộng diện tích quy hoạch bãi rác Lương Hòa, nghiên cứu các giải pháp tiêu thoát lũ khi quy hoạch cả cánh đồng Vĩnh Phương thành khu đô thị mới; thêm quỹ đất cho giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao; giữ nguyên hiện trạng các khu đất cơ sở tôn giáo không đưa vào quy hoạch các công trình dự án….

Lãnh đạo xã Vĩnh Lương nêu ý kiến kiến nghị tại cuộc họp

Được biết, hiện nay thành phố Nha Trang đang triển khai đồng thời 02 đồ án quy hoạch gồm: Điều chỉnh chung quy hoạch xây dựng của thành phố đến năm 2040 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nên quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 lấy ý kiến tại các phường nội thành, địa bàn không có thay đổi nhiều về quy hoạch do đã ổn định; giai đoạn 02 lấy ý kiến tại các xã ngoại thành, địa bàn có biến động lớn khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất.

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang – Nguyễn Sỹ Khánh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang – Nguyễn Sỹ Khánh đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Phòng quản lý đô thị rà soát lại những trụ sở, cơ sở của cơ quan nhà nước điều chỉnh, cập nhật lại thành đất hành chính; Cập nhật quy hoạch về các ngành và các dự án nằm trong khu đô thị. Đồng thời, tiếp thu, chỉnh sửa theo những ý kiến, kiến nghị đã được các địa phương, phòng ban góp ý tại cuộc họp và hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của thành phố Nha Trang để UBND thành phố trình cấp trên phê duyệt./.

Rate this post