Bán nhà Nguyễn Khánh Toàn TTTP Nha Trang ( 9tỷ 100 triệu)

9,100,000,000

Bán nhà Nguyễn Khánh Toàn TTTP Nha Trang