Bán nhà VCN Phước Long II

5,600,000,000

Bán nhà VCN Phước Long II