Bán Đất Diên Lâm Mặt Tiền TL8 1tr/m2

4,300,000,000