Bán Đất Full Thổ Vĩnh Phương, Thôn Trung

1,315,000,000