Bán Đất Khánh Đông – Khánh Vĩnh (250 triệu/sào)

250,000,000