Đất Tái Định Cư Hòn Rớ 2

2,850,000,000

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̂ đ𝑎̂́𝑡 2 𝑙𝑜̂ 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑘𝑒̂̀
– 𝑁𝑔𝑎𝑛𝑔 5𝑚 diện tích 100m
– Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 7𝑚
𝐺𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑖̉ 28tr5/𝑚
– Hướng Đông Bắc
☎️ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 097.1234.769