Cần bán Khách Sạn 19 tầng MẶT TIỀN khu phố Tây Nha Trang (80 tỷ)

80,000,000,000

Cần bán Khách Sạn 19 tầng MẶT TIỀN khu phố Tây Nha Trang