Bán Đất Vĩnh Phương, Thôn Trung (Lô Góc)

2,690,000,000