Bán đất Vĩnh Thái – Cao Bá Quát (2tỷ 650 triệu)

2,650,000,000

Bán đất Vĩnh Thái – Cao Bá Quát